QUAENTAS

Vás pošle správným směrem

Zachrání pracovní místa ve finančním sektoru poskytovatelé online platforem a služeb?

Zatímco tradiční finanční sektor dlouhodobě prochází plíživou transformací, na trh vtrhávají jedna za druhou finanční služby gigantů jako Alphabet či Amazon, nebo start-upů typu Revolut. Pokud dokáží vytlačit tradiční domy z části trhu, pak to bude nejen díky jejich síle v online, ale i skutečnosti, že služby dokáží poskytovat s mnohem menším počtem zaměstnanců. Co to znamená pro české finančníky a pracovní místa v jejich oboru?
Česká republika sice stále vykazuje nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii, ale tento ukazatel se u nás kontinuálně zhoršuje, koncem roku se vyšplhala na rovná čtyři procenta. Lze předpokládat, že lidí bez práce bude dále přibývat a ušetřen nezůstane ani tradiční finanční sektor. O tom už svědčí oznámení některých bank o chystaném propouštění.
Nejen ze světa totiž přicházejí zprávy o plánovaném propouštění ve významných bankovních institucích (německá Deutsche Bank například chystá výpovědi až pro 2300 zaměstnanců, podobný počet lidí plánuje propustit také Commerzbank). K zahraničním peněžním domům se už přidaly i některé působící v Česku. Komerční banka začátkem ledna oznámila, že propustí 3,5 procenta svých lidí, což odpovídá asi 250 zaměstnancům. Důvodem je zvýšení provozní efektivnosti banky a posílení její odolnosti. Stejný počet lidí chce propustit také ČSOB.
Na zaměstnanost ve finančním sektoru v ČR budou v letošním roce pravděpodobně působit dva protichůdné efekty, jež ovlivní poptávku po tomto typu služeb. Na jedné straně se dá očekávat, že opadne zájem o hypoteční úvěry, kterých tuzemské banky loni poskytly rekordní objem. Domácnosti totiž budou čelit nejistotě související s budoucím vývojem hospodářství, lidé se budou bát více o své zaměstnání, a tak se dá předpokládat, že ochota zadlužovat se bude klesat. K opatrným domácnostem se zřejmě připojí také firmy, jejichž ochota financovat případné investice úvěrem se může snižovat. I zde sehraje významnou roli nejistota.
Proti zájmu o hypotéky hovoří také stále rostoucí ceny nemovitostí. Rovněž se dá očekávat, že Česká národní banka postupně přistoupí k opětovnému zavedení omezení pro hypoteční úvěry, která loni v reakci na propuknutí pandemie koronaviru zrušila.
Naopak pro poptávku nejen po hypotečních úvěrech hovoří přetrvávající období mimořádně nízkých úrokových sazeb. V celkové bilanci pak bude záležet, který z výše uvedených efektů bude silnější. Podle toho se bude odvíjet poptávka po finančních službách, a podle toho budou banky, spořitelny a pojišťovny reagovat.
Propouštění může nastat také vlivem avizovaných akvizic. Jednou z nich je další pokus skupiny PPF o ovládnutí Moneta Money Bank. Pokud by obchodu došlo, PPF by v Monetě získala až 57procentní podíl, což by mohlo přinést plány na restrukturalizaci bankovního domu.
Abych se ale vrátila ke své původní otázce. Digitální segment finančního sektoru především díky mladším spotřebitelům získává rostoucím tempem svůj díl na trhu a koronavirová krize tomuto trendu pomáhá. Firmy typu Revolut, poskytovatelé investičních platforem jako je MetaTrader a různé platební aplikace vytvořené pro kryptoměny ale nebudou samy o sobě žádnou velkou poptávku po finančnících a bankéřích generovat.
Kdo chce mít perspektivu v oboru zaručenu, tak se bude muset „vrhnout“ buď na IT, což v širším smyslu pochopitelně nemusí být programování, nýbrž třeba správa aplikací či projektový management. Anebo na sobě bude muset zapracovat ve svém původním oboru, tak aby mohl být považován za špičkového odborníka, a to ať už se jedná přímo o ekonomické a finanční specializace, nebo vztahy se zákazníky, marketing či podporu. Jedno je jisté, sítem v sílící konkurenci projdou jen ti vysoce kvalitní a obědy zdarma také nebudou.
Kateřina Jandová, Quaentas

Obsah tohoto materiálu představuje marketingovou komunikaci a neměl by být považován za formu investičního poradenství a / nebo investičního průzkumu a / nebo podnět k jiným transakcím. Tento materiál byl připraven pouze pro informační účely a nepředstavuje doporučení provádět investiční transakce ani nezaručuje budoucí výkon. QUAENTAS s.r.o. a její osoby včetně zaměstnanců nezaručují přesnost, platnost, včasnost nebo úplnost dalších informací / údaje poskytující třetí strany a nepřekračují odpovědnost za ztráty způsobené v důsledku investic uskutečněných na základě uvedených informací / údajů. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.

Kontaktuje nás