QUAENTAS

Vás pošle správným směrem

O práci kvůli digitalizaci lidé nepřijdou, naopak

Pracovní trh nabral s pandemií novou dynamiku. Nejviditelnější změna přišla s přesunem řady lidí a pozic do online režimu. Méně viditelné, ale o to hybnější a trvalejší se mi zdá urychlení nástupu umělé inteligence, včetně automatizace a robotiky, do činností dosud zastávaných lidmi.

Ubývá lidského kontaktu v maloobchodě, komunikaci se zákazníky, stejně jako v dalších službách, které stále více zastávají softwarové aplikace. Máme se i my, pracovníci finančních a investičních služeb bát o svá místa?

V jednom ze svých dřívějších komentářů, kdy byla ještě situace na trhu práce, alespoň v Česku, diametrálně odlišná, jsem psala o technologiích nahrazujících člověka jako o nutném řešení situace, kdy „nejsou lidi“. Zároveň jsem psala o paradoxu, kterému se někdy říká efekt takzvané komplementarity. Při něm růst prodeje jednoho produktu podporuje růst zájmu o druhý produkt. Učebnicovým příkladem je káva a cukr. Čím více se vypije kávy, tím více se spotřebuje cukru. A to je i případ technologie a lidí v byznysu. Stroje a technologie tak nejen „berou“ práci, ale práci lidem zase i vytváří. I při zběžném pohledu je pak zřejmá komplementarita mezi lidským přístupem k analýze, rozpoznávání vzorů, heuristiky, analogie a AI/IT přístupem, precizností a logikou. Více kávy (technologie) znamená více cukru (lidské práce).

A v tom je i odpověď na aktuální obavy mnohých zaměstnanců o svou práci kvůli digitalizaci jejich činnosti. Domnívám se, že technologie naprostou většinu z nás, a to nejen ve finančních službách, nejen že nevytlačí, ale budou nás přímo potřebovat, a to k práci s vyšší přidanou hodnotou. Pochopitelně, nelze si představovat, že budeme sedět se složenýma rukama a čekat, až nás umělá inteligence zavolá plnit úkoly. Budeme se muset dále vzdělávat a zejména pozměňovat naše specializace tak, abychom rozuměli, jak automatizovaný svět funguje. V našem oboru už je to vidět třeba na takzvaném social tradingu, kdy jeden obchodník na trhu může kopírovat jiného automatizovaně, a tudíž teoreticky nepotřebuje poradce ani brokera. Realita je však jiná, poptávka po specialistech v oboru stále je, jen narůstají požadavky na jejich kvalifikaci nebo schopnost učit se.

Jak si Česko v proměně ke znalostní ekonomice založené na maximalizaci digitalizace vlastně stojí? To se stále ještě těžko poměřuje, když nejsou jednotné světově uznávané metodiky. Vodítkem ale může být srovnání s robotizací v průmyslu, kde naopak jasné metodiky a přesná data jsou: třeba podle blogu ředitele české pobočky ABB Vítězslava Lukáše je Česko v zapojení průmyslových robotů patnácté na světě a předstihlo i takové ekonomiky, jakými jsou Švédsko, Nizozemsko nebo Británie. A to už zní povzbudivě i pro nás, lidi ze sektoru služeb.

Pro ty, kteří se i tak kvůli technologiím bojí o práci, mám ještě jednu dobrou zprávu. Když si srovnáme jednotlivé státy podle nasazení robotů a míry nezaměstnanosti, můžeme předpokládat, že platí nepřímý vztah. Čím více zaměstnaných robotů, tím méně nezaměstnaných lidí. Nepřipomíná vám to něco? Čím více kávy, tím více…

Kateřina Jandová

Obsah tohoto materiálu představuje marketingovou komunikaci a neměl by být považován za formu investičního poradenství a / nebo investičního průzkumu a / nebo podnět k jiným transakcím. Tento materiál byl připraven pouze pro informační účely a nepředstavuje doporučení provádět investiční transakce ani nezaručuje budoucí výkon. QUAENTAS s.r.o. a její osoby včetně zaměstnanců nezaručují přesnost, platnost, včasnost nebo úplnost dalších informací / údaje poskytující třetí strany a nepřekračují odpovědnost za ztráty způsobené v důsledku investic uskutečněných na základě uvedených informací / údajů. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.

Kontaktuje nás