QUAENTAS

Vás pošle správným směrem

Individuální obchodování s cennými papíry je už mainstream

Na obchodování s cennými papíry a dalšími přidruženými produkty se tradičně nahlíží jako na zdroj výnosů a zhodnocení investic. Při správném zacházení s instrumenty lze samozřejmě

dosahovat velice zajímavého zhodnocení aktiv. Každé obchodování je ovšem spojeno s riziky. Tím se otvírá druhé možné hledisko, a tím je zábava a adrenalin. Rizikové instrumenty

mohou některým obchodníkům vyvolávat příjemné návaly emocí a obchodování pak slouží spíše k zábavě.

To je ovšem nebezpečné. Díky digitalizaci a technologickému pokroku se obchodování stává mnohem dostupnější. Nyní existují už nejenom internetová rozhraní, která jsou dostupná

z každého chytrého zařízení, ale i mobilní aplikace, díky kterým může obchodovat přes chytrý telefon každý a kdykoliv. Třeba v dopravní zácpě.

Různé instrumenty nesou různá rizika. Zatímco profesionálové s nimi zpravidla nakládají obezřetně, díky té digitalizaci se teď na trh i s nejrizikovějšími instrumenty může dostávat

široká veřejnost – amatéři. Různé deriváty, indexy, CFD jsou pak zajímavé potenciálem vysokých zisků. Možnost vysokých zisků je ale vždy spojena s vysokým rizikem. Zatímco

„hráčský“ investor do toho s tímto vědomím jde, konzervativní investor-amatér by měl dvakrát měřit, než „řízne“. Kombinace nezkušenosti amatérských obchodníků a vysokého

rizika zmíněných instrumentů je recept na smrtelný lektvar. Jak se k takovým rizikům postavit?

Tak především tím, že se vyhneme obchodování v dopravní zácpě a v dalších situacích, kdy se nelze na práci 100 % soustředit. Zvlášť pak u obchodování instrumentů s pákovými efekty,

kde lze realizovat vysoké výnosy, ale také obrovské ztráty. Ty mohou v případě využití páky převyšovat i výši úvodního vkladu. Je tedy nutné držet vysokou úroveň disciplíny, aby se

obchodník držel své taktiky a nenechal se strhnout emocemi. Na rozvoj disciplíny a seberegulace existuje řada seminářů, webinářů a knih a obzvláště tradingoví hráči by se

tomuto směru vlastního rozvoje měli věnovat. Druhou zásadou je nepodceňovat význam vzdělávání, zejména toho, které překračuje

samotnou techniku ovládání obchodní aplikace. Ta je pouze prostředkem, který se obchodník musí naučit využívat. Je nutné pochopit principy obchodování, fungování trhu,

řízení rizik, jednotlivých nástrojů, interpretace situace ve světě, legislativy a mnoho dalšího. To neznamená, že musí mít obchodník vysokou školu. Ovšem než začne riskovat peníze, je

nutné projít alespoň základními vzdělávacími programy. Platformy nabízí ve svých klientech a aplikacích různé bezpečnostní mechanismy, jako je Stop Loss nebo Stop Limit, které jsou

ale téměř k ničemu, pokud obchodník neví, jak tyto mechanismy fungují.

Kateřina Jandová

Obsah tohoto materiálu představuje marketingovou komunikaci a neměl by být považován za formu investičního poradenství a / nebo investičního průzkumu a / nebo podnět k jiným transakcím. Tento materiál byl připraven pouze pro informační účely a nepředstavuje doporučení provádět investiční transakce ani nezaručuje budoucí výkon. QUAENTAS s.r.o. a její osoby včetně zaměstnanců nezaručují přesnost, platnost, včasnost nebo úplnost dalších informací / údaje poskytující třetí strany a nepřekračují odpovědnost za ztráty způsobené v důsledku investic uskutečněných na základě uvedených informací / údajů. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.

Kontaktuje nás