QUAENTAS

Vás pošle správným směrem

Finančníci letos dramaticky nepropouštěli, ale mzdy klesaly

Přestože nezaměstnanost začala ve třetím čtvrtletí citelně narůstat, dopad koronavirové krize byl v Česku na různé obory velmi odlišný. Zatímco cestovní ruch a na něho navázaný segment označovaný jako HORECA (hotely, restaurace, catering) zaznamenal jak výrazný pokles zaměstnanosti, tak faktickou stagnaci mezd, obory vzdělávání, zdravotnictví nebo sociálních služeb se těšily rostoucí poptávce, a tedy i výdělků.

Naše odvětví peněžnictví a pojišťovnictví zatím prochází krizí z hlediska trhu práce poměrně obstojně. Zaměstnanost v oboru se spíše mírně zvyšuje, což ale s sebou nese výrazně pomalejší růst nominálních mezd, než k jakému dochází v jiných odvětvích.

Uvedená diferencovanost se nejvíce projevila ve třetím čtvrtletí právě na vývoji nominálních mezd. Zatímco ve zdravotnictví, sociální péči a administrativní a podpůrné činnosti se výdělky meziročně zvýšily dvouciferným tempem, peněžnictví a pojišťovnictví bylo jediným sektorem, kde došlo k meziročnímu poklesu nominálních mezd (o 0,9 procenta).

Tak nějak asi všichni cítíme, že zejména zdravotníci si znatelný růst mezd po letošku zaslouží. Trh naopak letos usoudil, že finančníků a pojišťováků je dost, a tak není důvod se o ně přetahovat. Finance a pojišťovnictví také do určité míry doplácí na skutečnost, že úroveň průměrných mezd je zde druhá nejvyšší v celonárodním srovnání, a to hned za pracovníky z informačních a komunikačních činností.

Sektor peněžnictví a pojišťovnictví ale mohl dopadnout mnohem hůř, kdyby nebyl pozitivně ovlivněn silnou poptávkou po některých typech služeb. Zejména po krátké přestávce ve druhém čtvrtletí došlo k nárůstu zájmu o hypoteční úvěry a firmy zase využívaly služby finančních poradců při podávání žádosti o vládní podpůrné programy.

V příštím roce můžeme očekávat další mírné zvýšení nezaměstnanosti s tím, jak bude vláda ukončovat podpůrné programy, a jak se začne projevovat dopad druhé i dalších možných vln pandemie. Sektor peněžnictví a pojišťovnictví by nicméně mohl ještě nějakou dobu těžit z rekordně nízkých úrokových sazeb, což působí jako jeden z motorů poptávky po úvěrech, a tedy po službách finančních a pojišťovacích agentů.

Kateřina Jandová

Obsah tohoto materiálu představuje marketingovou komunikaci a neměl by být považován za formu investičního poradenství a / nebo investičního průzkumu a / nebo podnět k jiným transakcím. Tento materiál byl připraven pouze pro informační účely a nepředstavuje doporučení provádět investiční transakce ani nezaručuje budoucí výkon. QUAENTAS s.r.o. a její osoby včetně zaměstnanců nezaručují přesnost, platnost, včasnost nebo úplnost dalších informací / údaje poskytující třetí strany a nepřekračují odpovědnost za ztráty způsobené v důsledku investic uskutečněných na základě uvedených informací / údajů. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.

Kontaktuje nás