Kariéra

Quentas

Společnost QUAENTAS s.r.o.
je na základě registrace udělené Českou národní bankou čj: 2016/024568/CNB/570 vázaným zástupcem ve smyslu § 32a, zákona 256/2004 Sb.
o podnikání na kapitálovém trhu.

Společnost Quaentas s.r.o. je vázaným zástupcem zahraničního obchodníka s cennými papíry, společnosti Goldenburg Group Limited. a na území České republiky je oprávněna k následujícím činnostem:

Propagace investičních služeb, k jejichž poskytování na území České republiky je oprávněna společnosti Goldenburg Group Limited.

Zprostředkování uzavření klientské smlouvy a další smluvní dokumentace mezi společností Goldenburg Group Limited a klientem, a související administrativní a technická podpora (např. poskytování informací ohledně způsobu fungování obchodní platformy, poskytování kontaktních informací o společnosti Goldenburg Group Limited a další).

Administrativní a technická podpora související s činnostmi uvedenými v bodě a) a b).

Společnost Quaentas s.r.o. není oprávněna přijímat nebo předávat pokyny klientů týkající se investičních nástrojů. Pokyny týkající se investičních nástrojů je možné zadávat pouze prostřednictvím obchodních platforem provozovaných společností Goldenburg Group Limited, tzn. že pokyny přijímá a provádí přímo společnost Goldenburg Group Limited.

Společnost Quaentas s.r.o také není oprávněna přijímat peněžní prostředky ani investiční nástroje klientů.

Společnosti při výkonu své činnosti podléhá dohledu České národní banky (
www.cnb.cz) se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 94932.

V souladu se zák.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má klient, který je spotřebitelem, právo na mimosoudní řešení případných sporů mezi klientem a společností, které jsou spotřebitelským sporem ve smyslu uvedeného zákona. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi klientem a společností je finanční arbitr ve smyslu zák.č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Bližší informace o finančním arbitrovi a řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra je možné získat na adrese sídla finančního arbitra, Legerova 1581/69, Praha 1, 110 00, tel.: 257042070,

e-mail: arbitr@finarbitr.cz Web: www.finarbitr.cz

Výpis z OR ČNB REGISTRACE

Reference a zkušenosti

Kontaktujte nás

Upozornění na rizika: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71.21 % účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu.

Právní: Quaentas s.r.o. je registrován u Tied-Agent společnosti Goldenburg Group Ltd, která je pod dohledem Kyperské komise pro cenné papíry (CySec) od CIF 242/14. Quaentas s.r.o. je registrována také u České národní banky (ČNB), která je regulátorem České republiky pod číslem 2016/024568 / ČNB / 570.

Společnost QUAENTAS s.r.o. neuzavírá obchody s kótovanými akciemi mimo regulovaný trh se sídlem v členském státě Evropské uniíe nebo mnohostranný obchodní systém se sídlem c členském státě Evropské unie ve smyslu ust. § 16c zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

Povinně uveřejňované informace
Oznámení o ochraně osobních údajů